Cây bồ đề có bộ rễ "ảo diệu", có tiền thiếu duyên cũng không mua được

“Ẩn mình” trên không trung ở một nhà cao tầng Hà Nội, cây bồ đề có thế “bàn thạch” khiến giới chơi cây giật mình, muốn một lần chiêm ngưỡng.