Thủ khoa đại học "lạ đời": 2 lần bỏ học, 10 năm mới tốt nghiệp

Phạm Việt Dũng (SN 1990) học tới 3 trường đại học, 2 lần trước đó cậu đều bỏ ngang. Tới bến đỗ cuối là ĐH Sư phạm Hà Nội, Dũng tốt nghiệp hạng Thủ khoa. Chuyện về "đời sinh viên" của Dũng rất lạ lùng.