Huyện Mê Linh: 51 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP

Ngày 4-12, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội và UBND huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 51 sản phẩm của huyện Mê Linh.