Nhạc sĩ Phó Đức Phương một đời tận tụy

Nhạc sĩ Phó Ðức Phương từng bảo tôi, sau khi nghe bác sĩ thông báo ông bị ung thư giai đoạn cuối, rằng: "Tớ biết bệnh tớ là gì chứ, là ở ngưỡng của cái chết, tớ đã chăm bạn tớ bị ung thư tớ còn lạ gì, nhưng tớ nghĩ chỉ là lại tiếp tục vất vả đây, chứ trời chưa cho tớ nghỉ, tớ còn bao dự định chưa làm…"