Tiệm Vàng Kim Hoàn Khôi vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam”

Ngày 21/11/2020 vừa qua, tại Hội trường lớn Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam”.