Những con số không tưởng về Công Ty Tâm Lộc Phát

Công ty Tâm Lộc Phát – công ty Cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, được quyết định thành lập năm 2019, bởi nhà lãnh đạo tài tình - Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên.Tính đến cuối 2019, Tâm Lộc Phát được nhận định là “vầng sáng” mới trên thị trường truyền thông và tổ chức sự kiện