Dàn sơ ri bonsai cổ thụ, trĩu quả giá tiền tỷ của “tướng cướp hoàn lương”

Đây là những cây sơ ri cổ thụ, được trồng, uốn nắn từ nhỏ nên thế cây rất đẹp. Phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng mới sở hữu được những tác phẩm độc đáo này.