Tặng thưởng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020 cho 10 cá nhân

Ngày 1-10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 4414/QĐ-UBND về việc tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020.