Tìm người thân

Gia đình chúng tôi tìm cô Chu Thị Thoa, sinh năm 1961, thường trú tại xóm lò ngói Chiến thắng cũ, nay thuộc thôn Linh Khê, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.