Nhà báo Vương Xuân Nguyên kiến nghị sửa Nghị định quản lý cây xanh sau vụ đổ cây gây chết người ở trường học

Sau sự việc cây đổ cướp đi sinh mạng học sinh thì đã xuất hiện tình trạng chặt hạ nhiều cây xanh để đảm bảo an toàn. Điều này đặt ra câu hỏi: Ngoài chặt hạ còn phương thức nào để bảo tồn lá phổi xanh mà vẫn đảm bảo an toàn? Phóng viên VOV phỏng vấn ông Vương Xuân Nguyên, Chánh văn phòng Hội sinh vật cảnh Hà Nội, Trưởng Ban biên tập Diễn đàn Đời sống và Phát triển.