Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm) có trực tiếp cầm quân dẹp loạn hay không

Cùng với Trạng Nguyên Vũ Duệ cuối đời Lê Sơ (quê tỉnh Phú Thọ), Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (quê Hải Phòng), được người Tàu khen là hai nhà Lý học bậc nhất của nước ta. Tuy nhiên, Nguyễn Bỉnh Khiêm sâu sắc hơn, vượt lên ở tầm cỡ số 1.