Khoan dung người khác là tạo phúc cho chính mình

Tấm lòng khoan dung cũng chính là tấm lòng nhân từ phúc hậu, là tâm cảnh của người hiền lương. Lòng khoan dung không chỉ mang lại cho người khác niềm vui, niềm hy vọng mà trên thực tế nó còn gieo mầm phúc báo cho chính mình.