Những suất khuyến học ý nghĩa kèm tặng yêu thương

Bên cạnh những hoạt động phát triển doanh nghiệp và những đóng góp vào nền kinh tế đất nước, Công ty CPLD Sơn Nhật Bản - nhãn hàng Fujisu luôn đề cao và cố gắng duy trì các hoạt động xã hội, công tác từ thiện và hỗ trợ giáo dục hằng năm.