Trang thông tin chuyên sâu về nông nghiệp, phát triển nông thôn, sản phẩm OCOP, nông thôn mới của Hà Nội

29/07/2021 09:06

Vừa qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội vừa hoàn thiện trang tin điện tử https://nongthonmoihanoi.gov.vn/. Đây là Trang thông tin điên tử chuyên sâu về nông nghiệp, phát triển nông thôn, làng nghề, HTX, sản phẩm OCOP, nông thôn mới của Hà Nội

nn-1627521066.jpg

Giao diện chính của trang https://nongthonmoihanoi.gov.vn 

Theo đó trang thông tin điện tử https://nongthonmoihanoi.gov.vn được tích hợp và thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều với gần 100 cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội, kịp thời cung cấp các thông tin về chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về lĩnh vực Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, xây dựng Nông thôn mới, sản phẩm OCOP có liên quan.

Trang tin thông tin điện tử là kênh thông tin phục vụ quá trình chỉ đạo, hướng dẫn và hoạt của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ gồm:

1. Tham mưu xây dựng Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chương trình) và những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình, dự trù kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình;

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình;

4. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh;

5. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn Thành phố;

6. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Chương trình trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn Thành phố để báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình;

7. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

8. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn những đối tượng tham gia thực hiện Chương trình;

9. Nghiên cứu, đề xuất với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành theo thẩm quyền;

10. Tổ chức công tác quản lý hồ sơ, nhân sự, tài liệu, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ Chương trình theo quy định;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Ngoài ra để đáp ứng thông tin, giải pháp chuyển đổi số và tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP cũng như kịp thời chuyển giao đào tạo cho các chủ thể, trang thông tin trang thông tin điện tử https://nongthonmoihanoi.gov.vn  sẽ thực hiện nhiệm vụ kết nối liên kết, xác thực thông tin có liên quan.

Trang thông tin điện tử https://nongthonmoihanoi.gov.vn còn là một kênh thông tin quan trọng đối với người tiêu dùng, các cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức tìm kiếm những thông tin chính thống về tình hình phát triển nông thôn, nông thôn mới, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp có chất lượng, các chủ thể uy tín...

Mặc dù mới được nâng cấp và hoàn thiện, Trang thông tin điện tử https://nongthonmoihanoi.gov.vn của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội đã dần khẳng định là một kênh thông tin có uy tín được các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể, các cơ quan phối hợp và đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm truy cập, chia sẻ và đánh giá cao. Đây là nguồn cổ vụ động viên to lớn giúp Ban Biên tập ngày càng đổi mới nội dung và hình thức để phục vụ Quý vị tốt hơn.

*****

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: số 73 Lê Hồng Phong - Hà Đông - Hà Nội

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh văn phòng Thường trực

Email: banbientap.ntmhanoi@gmail.com

Website: https://nongthonmoihanoi.gov.vn 

Phương Lan

Bạn đang đọc bài viết "Trang thông tin chuyên sâu về nông nghiệp, phát triển nông thôn, sản phẩm OCOP, nông thôn mới của Hà Nội" tại chuyên mục Sinh Vật Cảnh.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HOA LAN VIỆT NAM và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Trung tâm phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website https://vietnamhuongsac.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

Chia sẻ Zalo

Cùng chuyên mục